شماره آگهی : 358415

مجموعه صنعتی فلزات دیبا لیزر

شماره تماس : 02188303135

خــدمــات مــجــمــوعــه صــنــعــتــی دیــبــا لــیــزر :

• طـراحـی (اتـوکـد،سـالـیـد،کـتـیـا)
• بـرش لـیـزر انـواع فـلـزات تـا ضـخـامـت 20 مـیـل
• خـمـکـاری CNC تـا طـول 3 مـتـر
• جـوشـکـاری و مـونـتاژ (CO2,آرگـون) _ جوش لیزر
• رنـگ پـودری و آبـکـاری
• فـروش دسـتـگـاه هـای لـیـزر و خـم بـیـسـتـرونـیـک
• فـروش انـواع قـطـعـات یـدکـی دسـتـگـاه هـای بـیـسـتـرونـیـک
• نـصـب ، راه انـدازی و تـعـمـیـر دسـتـگـاه هـای لـیـزر و خـم بـیـسـتـرونـیـک

بـرای مـشـاوره و اسـتـعـلام قـیـمـت بـا مـا در ارتـبـاط بـاشـیـد✅

راه هـای ارتـبـاط بـا مـا 📩📱

هــمــراه : 09192137050 ثــابــت : 02188303135
ایــمــیــل : dibalaser@gmail.com ســایــت: www.dibalaser.com
ایــنــســتــاگـرام : diba_laser آیــدی تــلـگــرام : Bystronic_laser
مجموعه صنعتی فلزات دیبا لیزر