شماره آگهی : 334243

یوگای تخصصی بانوان شیمانظام کاشان

شماره تماس : 09135722498

#### سالن یوگای مجتمع ورزشی بادی استرانگ (Body Strong) خیابان امیرکبیر، چهاربانده نبش انارستان دهم، روبروی پیتزا دانانو ####

#### سالن ورزشی میدان عامریه ابتدای الهیه نرسیده به دانشکده فنی حرفه ای ابتدای خیابان تار و پود روبروی آژانس تاکسی تلفنی####

####سالن ورزشی رز آبی بلوار مطهری جنب آشپزخانه زیتون #####

#### سالن ورزشی پارک بانوان مهربانو جنب پارک آیت اله مدنی 10 جلسه 130 هزار روزهای یکشنبه سه شنبه پنج شنبه 8صبح ####
آموزش تخصصی یوگا، و مراقبه ویژه بانوان زیر نظر مربی رسمی فدراسیون (شیما نظام)
- برگزاری کلاسهای گروهی و خصوصی
- برگزاری دوره های تخصصی یوگای کودکان و یوگای سالمندان
- کلاس خصوصی تک نفره در فضای اختصاصی

خدمات سئو