شماره آگهی : 333409

توله آکیتا ژاپنی

شماره تماس : 09121822772

۴ توله سگ آکیتا ژاپنی اصل ۲ ماه و نیم. از پدر و مادر خانگی و اصیل. واقع در دماوند تهران.
۱ عدد به رنگ سفید جنسیت نر۲ عدد رنگ نارنجی جنسیت ماده. ۱ عدد رنگ نارنجی تیره جنسیت نر.
همه واکسن خورده و شناسنامه دار.

خدمات سئو